Taka

07/04/2012 22:26

 

Taka jutsus

Todos

Taka heal "nome

Sasuke

Habilidades:

amaterasu dragon no jutsu

Mangekyou Susanoo (novo)

Mangekyou Prision (novo)

akatsuki no jutsu

akat impulse

fuumetsu mangekyou sharingan

fogo do dragao

fuumetsu mangekyou susanoo

Selo Nivel 2 Ship (novo)

Suigetsu

Habilidades:
Suikoudan no Jutsu
Suiton Suirou no Jutsu

Suiton Tzuka

Juugo

Habilidades:
Animal Talk
Mega Furia

Chute Quente

Karin

Habilidades:
Noga Reshiuu
Veneno Kabatana

Socos de Chakra

 

Naruto  Taka

Akatsuki no Jutsu
Akat Impulse
Protecao Oodama
Tajuu Akat Bunshin no Jutsu
Oodama Anormal
 

Sakura Taka

Akatsuki no Jutsu

Akat Impulse
Socos de Chakra
Hiper Soco
HP Heal "Nome do player