Kage Jutsus

07/04/2012 21:39

 

Kage Jutsus

Todos:

Kage heal "nome

Senju Hashimara------Shodaime

Habilidades:
Mokuton Bunshin no Jutsu
Mokuton Hijutsu Prision
Mokuton Hijutsu Gan Jukai
Mokuton Hijutsu Sugakra

Mokuton Hijutsu Atack
Mokuton Hijutsu Jukai Koutan
Soco Mokuton

 

Senju Tobirama------Nidaime

Habilidades:
Suiton Suijinheki
Suiton Suiryuudan
Suiton Bunshin no Jutsu
Suiton Prision
Suiton Hijutsu Bubble
Suiton Tornade
Suiton Suishouha

 

Sarutobi Riruzen------Sandaime

Habilidades:
Kawara Shuriken
Doton Hijutsu Doryuu Heki
Henge Kongounyoi
Katon Hijutsu Ryuusa no Jutsu

Doton Deslize
Shiki Fuujin
Kongounyoi Explosion

 

Minato Namikaze-----Yondaime

Habilidades:
rasengan supremo
Yellow Kuchyose no Jutsu
Yellow Rasengan
Yellow Prision

Yellow Oodama Rasengan
Yellow Bunshin no Jutsu

Yellow Flash

 

Senju Tsunade-----Godaime

Habilidades:
Chyute no Jutsu

Hijutsu Mega Chute
Souzou Saisei
Kuchyose Namekuji

Godaime Prision
Godaime Doujutsu
Hijutsu Hiper Chute
Hijutsu Faca de Chakra

 

Kazekage Satetsu

Habilidades:
Satetsu Circle
Satetsu Prision
Satetsu Hijutsu
Satetsu Bakuryuu

Suna Copy
Hijutsu Bakuryuu
False Shukaku Invocate

Kazekage Areia

Habilidades:

Hijutsu Ryuusa Sabaku
Sabaku Rotate
Sabaku no Mai
Suna Copy

Suna Prision
Mar de Areia
False Shukaku Invocate

Mizukage Gelo

Habilidades:

Hyouton Atack
Hyouton Prision
Hyouton Florest
Hyouton Rain

Hyouton Circle
Hyouton Deslize
Hyouton Hyouro

Mizukage Osso

Habilidades:

Bone Atack
Bone Prision
Bone Rain
Bone Circle

Bone Deslize
Bone no Mai
Mist Copy

Otokage Shouton

Habilidades:

Hijutsu Shouton Kesshi Gokakurou
Hijutsu Shouton Omiywakari no Chaku
Hijutsu Shouton Prision
Hijutsu Shouton Tsugama no Jutsu

Hijutsu Shouton Suishouheki Hachinechu

Otokage Terra

Habilidades:

Hijutsu Doton Atack
Hijutsu Doton Doryuu Heki
Hijutsu Doton Prision
Hijutsu Doton Circle

Hijutsu Doton Gatrou
Sound Copy
Doton Deslize

Raikage

Habilidades:

Ultimate Chidori Nagashi
Renegade Bunshin no Jutsu
Renegade Prision
Renegade Impulse

Kirin Max
Kuchyose Renegade no Jutsu