Jutsus Akkipuden

08/04/2012 12:38

Todos

Akip heal "nome do player

akip impulse

akip prision

akip atack

Naruto

fuuton Rasen-shuriken akip

Oodama Rasengan akip

Anormal Oodama Rasengan akip

jinchuriki kyuubi menus no chakra akip

jinchuriki kyuubi no chakra akip

Bijuu Rasen-shuriken akip

bijuu Oodama Rasengan akip

Bijuu Anormal oodama rasengan akip

Modo Rikudou Jinchuriki

 

Hinata

 

ativar byakugan akip

byakugan impulse akip

hakke sanjin akip

super kaiten akip

256 pontos akip

juuken akip

Juuken ryu akip

Hakke Sanjuni Sho akip

Hakke kusho akip

Hakke kuhekisho akip

Kekkai Shino Fujiin akip

Juho Soshiken akip

Shotei akip

Shugohakke Rokuhuyon Sho akip

 

Sakura

Kawarimi no Jutsu akip

Dokunuki no Jutsu akip

Shosen no Jutsu akip

Super Forca akip

Bunshin no Jutsu akip

Sakura Fubuki no Jutsu akip (tempestade de socos)

mega chute akip

mega soco akip

mode sennin akip

create super pergaminho explosivo akip

lesma kushiose no jutsu akip

onda de choque akip

 

sasuke

 

Chidori akip

 

Chidori Nagashi akip

 

manguekyo Sharingan akip

 

Fuumetsu mangekyo Sharingan akip

 

Katon Kasumi Enbu no Jutsu Akip

 

Katon Dragon no Jutsu akip

 

Senbon Chidori akip

 

Katon Godragon no Jutsu akip

 

Kirin akip

 

Max Kirin Akip

Katon Ryuuka no Jutsu Akip

Create Sasuke Sword akip

Chuva De Shurikens Demoniaca akip

Mangekyo Susanoo akip

Fuumtesu mangekyo susanoo akip

Amaterasu dragon no jutsu akip

Amaterasu no jutsu akip

Mangekyo tsukuiomy akip

fuumetsu mangekyo amaterasu akip

mangekyo amaterasu akip

Fuumetsu mangekyo tsukuiomy akip

Create tsuuka sword akip

Create amaterasu shield akip

 

Kiba

Tsuuga Akip

Gatsuuga Akip

Dinamic Mark akip

Garouuga akip

Gentsuuga akip

Henge akip

Create Pil akip

Ride on e Ride off akip

 

Neji

Kaiten akip

16 golpes akip

32 golpes akip

64 golpes akip

128 golpes akip

256 golpes akip

2000 golpes akip

Byakuugan akip

Supremo byakuugan akip

Eremita byakuugan akip

Hakke Doujin akip

Hakke sanjin akip

Hakke Hasangeki akip

Hakke Rokujuuyon akip

Juuken Akip

 

Shikamaru

Kage Nui Akip

Kagemane No Jutsu akip

Fogen No Jutsu akip

Kage Barrer akip

Kage Fuchi No Jutsu akip

Kagemane akip

Kagemane Prision Akip

Ultimate Kage Nui

 

Rock lee

 

Konoha senpuu akip

Konoha Dai Senpuu akip

Konoha Gouriki Senpuu akip

Omote Renge Akip

Ura Renge Akip

Portao Inicial Akip

Portao da Energia akip

portao da vida akip

Portao do Ferimento akip

Portao da Floretsa akip

Portao Da Visao Akip

Portao Da Insanidade akip

Portao Da Morte Akip

 

Shino

Kikaichuu No Jutsu akip

Kikai Rastrear "player

Kikai Atack akip 

Casulo Kikai akip

Mushikame No Jutsu akip

Mushikame Invocate akip 

Kikaischuu No Jutsu akip

 

Chouji

Pirula Amarela akip

Asas Da Divinidade akip

Tres Pirulas akip

Pirula Verde Akip

Bunbun Baika No Jutsu akip

Bunbun Baika akip

Pirula Vermelha

Maman Baika No Jutsu

 

Tenten

 

Kunais Explosion Akip

Create Super Fuuma Shuriken Akip

Chuva de Shurikens Akip

Pergaminhos Akip

Super Bastao Explosivo Akip

Nuchaco Explosivo Akip

 

Ino

 

Veneno da Flora Akip

Transferencia de Mente Akip

Protecao Venenosa Akip

Casulo da Flora Akip

Jutsu Secreto dos Yamanaka Akip

Kuchyose Flora no Jutsu

 

Sai

 

Nipou Choujuu Giga Rat Akip

Protecao Artistica Akip

Nipou Choujuu Giga Lion Akip

Tinta Impulse Akip

Casulo Artistici Akip

Explosao de Tintas Akip